Apa Itu Fail Meja?

Fail Meja merupakan satu-satu rujukan untuk individu di peringkat jawatan. Ia dirangka berasaskan tugas dan tanggungjawab seseorang guru. Ia juga mengandungi maklumat atau panduan untuk menjalankan tugas bagi satu-satu jawatan. Kandungannya merangkumi 14 perkara utama, iaitu:

1) Objektif Jabatan atau Pejabat, sama seperti dengan Manual Prosedur Kerja.

2) Objektif Bahagian atau Unit dalam Jabatan/Pejabat.

3) Carta Organisasi Jabatan/Pejabat, sama seperti dengan MPK.

4) Carta Organisasi Bahagian/Unit: Menjelaskan kedudukan setiap anggota dan tugas masing- masing.

5) Senarai tugas/kuasa dan hubungan pegawai dengan pegawai-pegawai yang lain.

6) Peraturan-peraturan pentadbiran untuk setiap aktiviti/tugas.

7) Proses kerja untuk aktiviti yang berkaitan dengan pegawai.

8.) Carta Aliran Kerja menjelaskan tindakan-tindakan secara sistematik.

9) Senarai semak berbentuk soalan, rangkai kata atau pernyataan peringatan untuk menyemak tindakan-tindakan yang diambil.

10) Borang yang berkaitan dengan tugas pegawai dan panduan menggunakannya.

11) Senarai undang-undang dan peraturan untuk dirujukan supaya tindakan yang diambil adalah betul dan tepat.

12) Senarai Jawatankuasa ang dianggotai oleh pegawai yang berkenaan.

13) Norma kerja yang menjelaskan tahap prestasi dengan harapan dicapai serta berfungsi sebagai asas menilai pencapaian produktiviti.

14) Senarai Tugas Harian dengan tujuan mengingat aktiviti-aktiviti yang perlu dirancang dan dilaksanakan mengikut jadual.

0 Responses

  Pendidikan Khas

  Visi

  Melahirkan individu, masyarakat dan golongan berkeperluan khas berilmu serta mempunyai keupayaan mencapai kesejahteraan diri dan kecemerlangan hidup sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

  Misi

  Menentukan pendidikan swasta berkualiti melalui perundangan, permudahcaraan serta perkhidmatan cemerlang.

  Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid berkeperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikari, Berjaya dalam hidup dan memberi sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara.

  Guru Besar

  Guru Besar

  PK 1

  PK 1

  PK HEM

  PK HEM

  PK KOKUM

  PK KOKUM

  Penyelaras

  Penyelaras

  Guru-Guru Pendidikan Khas


  PPM  Pakaian Hari Selasa

  Pakaian Hari Selasa

  Pakaian Hari Jumaat

  Pakaian Hari Jumaat

  Uji Minda

  Bahasa Isyarat Abjad

  Bahasa Isyarat Abjad

  Bahasa Isyarat Nombor

  Bahasa Isyarat Nombor

  Trafic

  web page visitor statistics

  i LOVE shcool